lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Verwijzing naar het VSO

De Commissie Arrangeren kan beoordelen of plaatsing in het VSO noodzakelijk is. De Commissie Arrangeren adviseert in die situatie het bevoegd gezag van de school en deze neemt een beslissing of een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd. Voor een plaatsing in het VSO is een deskundigenadvies noodzakelijk en een toelaatbaarheidsverklaring. De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door de Commissie Toewijzing van het Samenwerkingsverband.

Voor vragen met betrekking tot verwijzing naar het VSO kunt u terecht bij de contactpersonen van het Samenwerkingsverband. U kunt ook rechtstreeks aanmelden bij een VSO-school. Deze zal altijd in contact treden met de Commissie Arrangeren in Meppel, Hoogeveen of Steenwijk, omdat daar de beoordeling over de toelaatbaarheidsverklaring moet plaatsvinden.

De procedure voor het aanvragen van extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring is in bijgaand document vermeld.
Een​ aanvraag voor een TLV wordt altijd ingediend door de verwijzende school. De criteria zijn door het bestuur van het SWV vastgesteld.

Voor een eerste aanvraag van een TLV bij ons samenwerkingsverband dient bijgaand formulier te worden ingevuld en ondertekend en voorzien van bijlagen te worden verstuurd naar het samenwerkingsverband.
Als SWV VO 22.03 al eerder een TLV heeft afgegeven voor een leerling dient dit formulier te worden gebruikt.

Mochten de aanvragers/ouders het niet eens zijn met het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring of het niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring, dan wordt de procedure bezwaar en beroep gevolgd.